El 54 per cent dels catalans viuen connectats a Internet

Més de la meitat dels catalans es connecta habitualment a Internet. Aquesta dada pertany a l'informe publicat per l'Institut Nacional d'Estadística corresponent al segon semestre de 2006. Segons el mateix informe, un 48% de les llars catalanes tenen accés a la xarxa i 4 de cada 10 disposen de connexió de banda ampla. Pel que fa a equipament, el 54'7% de les llars disposen d'ordinador de sobretaula i un 23'5% d'ordinador portàtil.

En referència als principals usos d'Internet, la majoria de gent, el 96'8%, es connecta per buscar informació, un 73'4% per enviar correus electrònics, i un 23'8% han comprat alguna vegada a través de la Xarxa. Un 46% de la població catalana no es connecta habitualment a Internet i d'aquests, més de la meitat diuen que el motiu per no fer-ho és la falta de coneixements informàtics.
>>Continua llegint a lamalla.net
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour