Demanem coneixements oberts al nostre carrer


S’ha redactat col·laborativament un manifest en perspectiva de les properes eleccions municipals, per tal de pressionar a favor de l’adopció i l’avanç del programari lliure als nostres municipis

Comenta Benjamí: ...els polítics haurien d’analitzar el programari com una qüestió social i no com quelcom només tecnològic. Hi ha programes que ens prohibeixen investigar com són les eines per tal de millorar-les, trobar solucions per a viure millor a la Societat de la Informació i el Coneixement.
Es demana,
* Comunicació amb el ciutadans utilitzant formats lliures i oberts
* Ús i desenvolupament de programari lliure dins l'administració sobre plataformes lliures
* Ús de programari lliure en l'educació.
* Promoció de l'ús i desenvolupament de programari lliure en el teixit social i econòmic
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour