Blogger ja guarda les teues entrades automáticamente

El nou blogger ja incorpora un sistema de guardat automàtic de les entrades que estàs escrivint. Ho fa aproximadament cada minut, de manera que no tornem a perdre cap entrada per accident. Queden emmagatzemades de forma automàtiques també les etiquetes i el títol. El que no guarda automàticament blogger són les modificacions que fem en una entrada que ja ha estat publicat. Això hem de fer-lo encara, i encertadament, de forma manual.
>> Continua llegint a genbeta
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour