Xarrem? j e s u s @ a x c . c a t

Bona amiga meua s'ofereix per fer feines domèstiques

Moltes de les coses que he aconseguit a n'esta vida han estat favors que t'ha anat fent la gent. Família, amics i amb les xarxes socials cada cop hi ha més voluntaris (gent bona que hi ha un grau d'amistat molt tènue) que m'han donat un cop de mà. Darrerament amb el projecte Iconalab, l'altre dia li deia a l'Àngels, la quantitat de dinars que devem ja comença a ser elevat.
Ara se'm dona la oportunitat de donar un cop de mà a mi a una bona amiga:

S'ofereix noia ampostina de 38 anys per fer feines domèstiques a casa, comunitat o pis situat al Delta de l'Ebre. Amable, responsable i molt respectuosa. Persones interessades contactar amb monica@axc.cat

 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour