La cultura del ciment pintat de verd

Igual que en lo seu moment Amposta va treure els semàfors, sembla que ara vol eradicar les zones verdes. Per una banda no acaba el parc dels Xiribecs, que li pega una espenteta cada vegada que venen les eleccions muncipals, i ara s'està plantejant treure el parc de tota la vida, davant del Museu per posar un aparcament. Sempre tenim la opció de disfrutar les zones verdes fetes de ciment però pintades de verd.
Els espais verds públics són alguna cosa més que un reducte de tranquil·litat en l'atrafegada vida urbana. Així ho creu l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que recomana que les ciutats disposen, com a mínim, de deu a quinze metres quadrats d'àrees verdes per habitant. A més d'ajudar que respirem aire fresc i net (20 arbres reciclen el carboni de 100 quilòmetres recorreguts per un automòbil), les zones verdes constitueixen llocs d'esbargiment i d'oci, espais propicis per a fomentar les relacions socials.
>> Continua llegint a consumer.es
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour