Una setmana d'articles destacats de l'equip d'Adam Tomàs

Per una banda Adam Tomàs, aquesta vegada es compromet amb la ciutadania, a reduir el sou de l’alcalde en un 10 % i a dedicar-s’hi de manera exclusiva, sense compatibilitzar-ho amb cap altra feina més.

Mentrestant, l'ajuntament adjudica a una empresa d'Amposta una obra, després que EA-ERC denunciés que s'havia obert un procés negociat en el qual només s'havien convidat tres empreses de fora.

Finalment deixo un interessant article del catedràtic ampostí d'INEFC


 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour