Adam Tomàs es compromet a no partir l'alcaldia d'Amposta en trossos

Lo que espero que sigue lo pròxim alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha fet públic lo primer compromís, d'un total de tres, que adquireix amb la ciutadania d'Amposta:
Em comprometo a no compartir l’acaldia amb cap altre candidat

  • Adam Tomàs Adquirir un compromís amb la ciutadania va molt més enllà i no sé si està tothom predisposat a fer-los. Molt sovint he sentit el comentari que tots els polítics som iguals, els compromisos que adquireixo son per convidar a la gent a discriminar i reconèixer aquells que volem fer les coses d'una altra manera portant un nou estil de fer política. 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour