Darrera el primer ‘Lip Dub’ de les Terres de l’Ebre està l'ampòstí Alfred Porres

Alfred Porres, el professor que va impulsar a l’Institut Els Alfacs este emocionant ‘Lip Dub’, ens explica com va anar l'experiència.

Com a cloenda d’aquest curs 2009-2010, des del departament d’Educació Visual i Plàstica de l’institut, vam proposar el nostre alumnat la realització d’un lib dub. L’esdeveniment, que va ser enregistrat el dia 10 de juny de 2010, va comptar amb la participació de bona part de l’alumnat i el professorat del centre. [enllaç al vídeo]
L’organització del lib dub va anar a càrrec de l’alumnat d’una matèria optativa de quart d’ESO. Les tasques de preparació del lib dub ens van ocupar les dues darreres setmanes del curs. Tot plegat ho vam abordar com un petit projecte que ens servia per consolidar els aprenentatges que havíem assolit al llarg del curs. L’alumnat –a més a més dels continguts relatius al llenguatge, les eines i les tècniques d’enregistrament i edició audiovisual– va aprendre a planificar una tasca complexa, construir un cronograma de treball, distribuir-se les tasques, compartir responsabilitats i comunicar els resultats, entre d’altres.
Si busqueu què és un lip dub a la Wikipèdia, llegireu que és un tipus de vídeo musical. Les persones que participen formen part d’una mateixa comunitat (empreses, hospitals, centres educatius, etc.). De forma successiva, a mesura que la càmera avança, cadascú canta un tros de la cançó triada. Com l’enregistrament és en un únic pla-seqüència, sense possibilitat d’edició posterior, la coordinació és fonamental.
Si ens pregunteu què és un lip dub per a nosaltres, us respondrem que és una oportunitat i un repte. L’oportunitat d’obrir les portes del centre una tarda sense activitat lectiva per convidar a més d’un centenar de nois i noies a habitar el seu institut d’una altra manera, d’ocupar-lo, de passejar-se pels seus espais i apropiar-se’ls. El repte d’aconseguir quallar un sentit de pertinença, de compromís col·lectiu i de responsabilitat compartida. L’oportunitat i el repte, en definitiva, de viure una experiència on allò educatiu desborda allò estrictament escolar.
Departament d’Educació Visual i Plàstica de l’institut Els Alfacs
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour