Bob Esponja a l'Atlàntida i la gestió del coneixement #fb

El fet que em va passar ahir, pensant-ho be, crec que entra dins al surealisme. Per adornar el final del curs de gestió de la informació a l'Administració Pública no se m'ocurreix res més que lloar la importància de la gestió del coneixement, fent referència a un dels més grans programes de televisió de la història, segons la revista TIME al 2007.
Bob Esponja i els seus amics viatgen a la ciutat perduda de l'Atlàntida enfonsada baix les aigües. Allí coneixen a Altesa Reial, que forma part d'una civilització molt avançada, però millor mira lo vídeo d'un minutet.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour