Llibre gratuït que explica el bloc a l'empresa

Via Daniel, afeggeixo al llistat de llibres gratuïts sobre web 2.0.
Les empreses han arribat tard als blocs però, per fi, han arribat. Les possibilitats que se'ls obren són immenses, si bé per aprofitar-les serà necessari un canvi de mentalitat cap a organitzacions més obertes, més transparents, més co·llaboratives. Cap a organitzacions que conversen.

Aquest manual pretén introduir en aquest nou món a persones que exerceixin qualsevol ocupació en tot tipus d'empreses, però especialment qui tenen responsabilitats de gestió en nostres PIME. Les oportunitats
que obren els blogs són especialment interessants per als petits, perquè els permeten competir en igualtat de condicions amb els grans.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour