Compro i venc pessetes antigues

Durant este mes estic disposat a comprar pessetes, que a principis de desembre tinc que anar al Banc d'Espanya a bescanviar pessetes per euros. A un calaix he trobat un raconet. Si puc aprofitar el viatge i fer-li el favor a algú altre, tot això que guanyarem. Evidentment si algú me vol comprar les meves un viatge menos que tinc que fer.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour