La web 2.0 generarà encara més milions

Els llocs de la Internet social generaran el 2011 un negoci de 4.300 milions de dòlars, segons eMarketer. Els beneficis de comunitats online, xarxes socials, i webs amb contingut generat per l'usuari creixerien en cas de complir-se aquestes previsions un 330% respecte als guanys de 1.000 milions que s'esperen per a 2007.
I tot això sense que la mà d'obra, el col·lectiu de persones que amablement presta el seu treball perquè d'altres cobrin per inserir publicitat en ell, augmenti considerablement. Actualmene 64 milions de persones aporten contingut a llocs com YouTube, Flickr, MySpace, Facebook o Photobucket, i seran 96 milions dins de quatre anys.
Via la Tejedora
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour