YouTube ampostí

L'altre dia a la Marfanta, via Jordi, vam veure un vídeo ampostí d'una xica despullant-se al mig del carrer. Avui, Josep, mos ha ensenyat un de nou

... o sigue, que haurem de parar compte si mos trobem pel poble algú filmant en lo telèfon que mos trobarem publicats al YouTube.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour