L'explicació del Social media inspirat a la Torre de la Carrova

Equiparant als fonaments, tres nivells i la terrassa de la Torre de la Carrova, vaig acabar d'explicar ahir les 5 revolucions tecnològiques dels mitjans socials a Microdelta Soft, dins al curs de xarxes socials per l’empresa


 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour