Jo de gran vull ser com Fibonacci

Un petit vídeo que explica lo perquè de la mida de la tarja de crèdit, els paquets de tabac o l'ipod i tantes altres coses d'aquesta proporció que pretenen donar-nos un plaer a la vista. 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour