Toni Serra explica lo taller de videocreació que es farà a Amposta #fb

M'he apuntat a un taller de videocreació nomenat "Vida: Trànsit" i l'autor del taller, Toni Serra, ha explicat lo taller:

Aquest taller planteja treballar a partir del visionat d'una selecció de creacions audiovisuals, documentals independents, treballs de vídeo creació i arqueologia mediàtica, que provenen en la seva major part dels Arxius OVNI [Observatori de Video No Identificat]

Proposem en primer lloc una lectura comentada d'una sèrie de videos que es mouen en una línea de tensió entre la crítica i la reflexió social d'una banda, i la introspecció i el qüestionament de la naturalesa de l'ésser humà d'altra, per centrar-nos en una reflexió entorn al propi vídeo com a creador de visions i imaginaris.
El desenvolupament de la tecnologia de consum ha comportat una nova i exponencial banalització de la imatge, una saturació de estímuls visuals i un vel cap a altres realitats; però també ha fet possible l'accés al vídeo com a una eina quotidiana de reflexió de les realitats que vivim o somniem, de creació d'un imaginari propi; ha possibilitat l'aparició d'un discurs visual independent i en conseqüència l'accés i la difusió de visions no clòniques.

En aquest taller volem reflexionar i explorar pràcticament aquestes possibilitats, a través del visionat i comentari d'obres, i amb la pròpia aportació dels participants al taller amb els seus treballs i projectes.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour