Els joves consumeixen més cultura que els adults però sovint de menys qualitat #fb

 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour