Mon pare va anar a buscar la llevadora a la missa del gall (1972). Al nàixer a mitja nit unes monges van dir: Le tendran que poner Jesús

Fa quasi 40 anys, mon pare va anar a buscar la llevadora a la missa del gall (crec que es deia Teresita). Al nàixer a mitja nit a la clínica, unes monges que per allí passaven van cantar-me uns "villansicos" i van dir: Le tendran que poner Jesús. Mons pares crec que me volien posar Jordi o Jaume, però al final s'ho van repensar.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour