Presentació del volum “Art i cultura” de la Història de les Terres de l'Ebre a Amposta

Avui dijous 2 de desembre, a les 19.30 hores, a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó ( Carrer Castell 14-16 d’Amposta), acollirà la presentació del volum V de la Història de les Terres de l'Ebre.

Ressenyar que el volum és el primer en veure la llum d'un total de set que conformaran l'obra, la qual estarà finalitzada el juliol de l'any 2013.

Al llarg dels darrers anys, nombrosos historiador shan investigat sobre el nostre territori. Entre l'ampli ventall d'estudiosos trobem des dels arqueòlegs que han excavat als jaciments ibèrics de les nostres comarques, fins als historiadors que, valent-se de la memòria oral, aborden esdeveniments cabdals ocorreguts al nostre territori, com ara la Batalla de l'Ebre. No obstant això, en cap cas se n'ha articulat un recull ampli que permeti conèixer la història del territori d'una forma conjunta i àmplia, com en el
cas de l'obra en qüestió.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour