Menys de la meitat dels ebrencs utilitzen el Facebook dels 15 als 30 anys #fb

La gran novetat d'aquest any a les Terres de l'Ebre ha estat lo Facebook. Gairebé la meitat dels qui es connecten a internet tenen perfil en aquesta famosa xarxa social, i d'estos, la meitat lo consulten diàriament segons les dades de l'últim observatori d'Internet OASI d'aquest 2010. Hem de tenir en compte que l'any passat lo Facebook era gairebé inexistent en les nostres comarques.

Més informació a Tinet

Quan es parla de xarxes socials d'internet, ni myspaces, ni twitters, a la província de Tarragona és lo mateix que parlar de Facebook.

L'ús d'Internet a les Terres de l'Ebre segueix creixent. Dels quinze als trenta-i-pico anys gairebé tots los ebrencs utilitzem internet de manera habitual per buscar informació i consultar lo correu. Més de la meitat, es manté el percentatge de l'any anterior, per a qüestions relacionades amb el lleure (jocs, sèries, pel·lícules, vacances, música...) i fer servir la missatgeria instantània.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour