El capitol 98 del videobloc La cuina de jesus, basat en un podcast de Jaume Llambrich, es diu Antemessa

Uns versos d’Homer d’un podcast d’asteroide de Jaume Llambrich, la música d’Stellamara i una posta de sol és l'episodi 98 del videobloc.

 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour