Els 10 errors dels partits polítics en les xarxes socials


Voldria destacar l'article de Jordi Perales que és una traducció d'un article molt interessant del César Calderon, un dels ponents que va venir a les jornades àtic2ª que van organitzar el Atictes el passat setembre.

>> llegeix l'article

  1. Atomització
  2. Falta de segmentació
  3. Utilizació errònia de les eines
  4. Falta de Feed-Back
  5. Llenguatge no adequat
  6. Falta de planificació
  7. Disgregació
  8. Nul·la personalizació
  9. El papee del ciutadà
  10. Afegiu en els comentaris el seu error preferit
>> llegeix l'article

 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour