Lo mestre Tibau me demanda la definició del mot "asessor"

L'altre dia lo mestre Tibau em va preguntar al Facebook la definició del mot "asessor", que suposo que ve de la paraula "ase".
Crec que és una persona que pel seu coneixement especial per tenir poc enteniment, és encarregada de donar consell, d’il·lustrar, d’assistir a altri en una tasca, una empresa o una decisió.

A la vegada, tot i que la gent poderosa prefereix tenir una societat mediocre, penso que la felicitat està més prop de la gent de poc enteniment, i a molts mos aniria bé un bon servei d'asessoria.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour