Un gran ramat d'ovelles pel centre d'Amposta

Un ramat d'ovelles de Lionel Martorell baixen des de Fornanete i van cap a les pastures d'hivern de Calafat a l'Atmella
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour