Ampuesta ya no es Ampuesta, que es una gran siutat; han quitado los faroles i han puesto l'atrocidad #fb


Així és com algun senyor cantava amb el seu peculiar castellà a l'arribada de l'electricitat al carrers d'Amposta substituint les faroles de gas o d'oli dels carrers. La versió castellana és
Amposta ya no es Amposta,
que es una gran ciudad;
han quitado los faroles
y han puesto electricidad.
I en relació a frases antigues i barbaritats que es deien a la comarca del Montsià et passo tres enllaços
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour