@alejandroangel nos envia la décima videorespuesta desde Colombia para las jornadas de mañana "àtic 2a" y que le agradecemos profundamente

Amb el vídeo d'Alejandro Angel, gran videoblocaire colombià, arribem a les 10 participacions espontànies d'aquesta obra col·lectiva per les jornades que fem demà a www.atic2.cat.


Creiem que ha estat un exemple de la Llarga cua a petita escala i de forma experimental.
 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour